Sejarah

Kerajaan Majapahit Dalam Sejarah Indonesia

1. Faktor Lahirnya Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit mempunyai pusat kekuasaan di daerah Mojokerto yang terletak di sekitar Sungai Brantas. Kerajaan Majapahit merupakan puncak kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dan merupakan kerajaan terbesar di Indonesia sebelum Indonesia merdeka (1945). Karena itu ada yang menyebutkan kerajaan Majapahit sebagai Negara Kesatuan Kedua. Sedang Republik Indonesia sekarang sebagai Negara […]
  • 8 min read
  • Apr 24, 2020